Passion for Business - Geld vragen voor diensten

Ik nodig je uit om eens kritisch te kijken naar je prijszetting en na te denken over de positieve invloed die het vragen van meer geld je zal opleveren.